Partycentrum-Ons-Huis-slide
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Download versie: Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Partycentrum Ons Huis kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Partycentrum Ons Huis verstrekt. Partycentrum Ons Huis ka n de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor - en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e - mailadres

WAAROM UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

Partycentrum Ons Huis verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e - mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Partycentrum Ons Huis uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht .

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN

Partycentrum Ons Huis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet lang er dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Partycentrum Ons Huis verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Partycentrum Ons Huis worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP - adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. D eze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek - en klikgedrag op de website. Partycentrum Ons Huis gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden v erstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Partycentrum Ons Huis maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords - advertenties van Partycentrum Ons Huis bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer , overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Partycentrum Ons Huis te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden ver schaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Partycentrum Ons Huis heeft hier geen invloed op.

Partycentrum Ons Huis heeft Google geen toestemming gegeven om via Partycentrum On s Huis verkregen Analytics - informatie te gebruiken voor andere Google - diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@part - onshuis.nl . Partycentrum Ons Huis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Partycentrum Ons Huis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Partycentrum Ons Huis verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met

PartyCentrum Ons Huis logo
PartyCentrum Ons Huis